Świadczymy usługi serwisowe drukarek i kserokopiearek w zakresie:

Przeglądy okresowe, techniczne, konserwacje i napraw.
Szybki czas reakcji serwisowych do 24 godzin od chwili zgłoszenia lub szybciej w ramach indywidualnie przygotowanych umów serwisowych.
Kompleksową obsługę kontraktów serwisowych na terenie województw:dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.
Instalacja urządzeń wraz z przeszkoleniem z obsługi.
Profesjonalny dobór urządzeń, poprzedzony audytem.