Umowa serwisowa – koszt za kopię

(oferta dotyczy Wrocławia oraz okolic w promieniu 50km)

 

Wiedząc jak dużym kosztem są wydatki związane z zakupem, eksploatacją, administrowaniem kopiarkami i drukarkami oraz jak wiele czasu zajmują wszelkie czynności z nimi związane takie jak: zakupy materiałów eksploatacyjnych, doglądanie stanu technicznego, rozliczanie wielu faktur itp., mamy dla Państwa idealne rozwiązanie:

Umowa”Koszt za kopię” jest idealnym sposobem na utrzymanie kserokopiarek lub drukarek w nienagannym stanie. Użytkownik nie musi martwić się o serwis i naprawy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych. My zapewnimy wszystko oprócz papieru i zszywek. Płaci się tylko za wykonane kopie lub wydruki.

Polega ona na rozliczaniu w cyklu miesięcznym wszystkich kosztów eksploatacyjnych urządzeń kopiujących oraz drukujących będących na gwarancji, których właścicielem jest użytkownik. Przeliczona ilość wykonanych kopii/wydruków przez ustaloną stawkę stanowi wartośćmiesięcznej opłaty w której zawarte są wszystkie koszty robocizny, materiałów oraz części eksploatacyjnych za wyjątkiem papieru oraz zszywek. Wysokość stawki za jedną kopię zależy od rodzaju urządzenia, wyposażenia oraz ilości robionych kopii/wydruków. W przypadku urządzeń pogwarancyjnych istnieje możliwość dokonywania napraw w ramach umowy ”KOSZT ZA KOPIĘ” za dodatkową opłatą.

Korzyści wynikające z umowy „Koszt za kopię”:

– mniejsza ilość faktur ( jedna zbiorcza faktura raz w miesiącu),

– zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na administrowanie urządzeniami,

– koszty eksploatacji są rozłożone w czasie,

– krótki czas reakcji serwisu,

– przestają istnieć wydatki związane z tworzeniem magazynu materiałów eksploatacyjnych,

– analiza ilości wykonanych kopii/wydruków przez klienta daje możliwość łatwego szacowania kosztów dzięki

stałej stawce,

– otrzymywana co miesiąc dokładna informacja o ilości robionych kopii i wydruków,

– gwarancja stałej wysokiej jakości kopii/wydruków,

– możliwość uzyskania maszyny zastępczej na czas naprawy posiadanego urządzenia,

– użytkownik zgłasza bezpośrednio do serwisu wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem

urządzenia.